huiswerkbegeleiding meppel

Van basisschool naar middelbare school

Leerlingen die van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs gaan, worden figuurlijk in het diepe gegooid. Huiswerk maken, toetsen leren…hoe doe je dat? De basis van het leren leren is een juiste planning maken, overzicht houden en weten op welke manier je de leertekst in je hoofd krijgt. Het doel van de huiswerkbegeleiding is de leerlingen vaardigheden te laten ontwikkelen om zelf verantwoordelijkheid te krijgen voor het maken van het huiswerk en dus hun studie.

Huiswerkbegeleiding

Voor leerlingen die van de basisschool naar de middelbare school gaan kan huiswerkbegeleiding helpen met de volgende zaken:

  1. Structuur en organisatie: Op de middelbare school krijgen leerlingen meer vakken en verantwoordelijkheden. Huiswerkbegeleiding helpt hen bij het organiseren van hun taken, het maken van planningen en het behouden van een gestructureerde aanpak van hun schoolwerk. 

  2. Zelfstandig leren: Huiswerkbegeleiding moedigt leerlingen aan om zelfstandig te leren. Ze leren hoe ze opdrachten kunnen begrijpen, informatie kunnen verzamelen en problemen kunnen oplossen, wat essentiële vaardigheden zijn voor academisch succes. 

  3. Ondersteuning bij moeilijke vakken: Sommige vakken kunnen uitdagender zijn dan andere. Huiswerkbegeleiding biedt de mogelijkheid om extra hulp en uitleg te krijgen bij vakken waarin leerlingen moeite hebben, waardoor ze hun begrip kunnen verdiepen.

  4. Tijdsbeheer: Leerlingen leren hoe ze hun tijd effectief kunnen inzetten, wat hen helpt om schoolwerk, buitenschoolse activiteiten en vrije tijd in balans te houden.

  5. Zelfvertrouwen en motivatie: Succesvolle huiswerkbegeleiding kan het zelfvertrouwen van leerlingen vergroten en hen motiveren om hun best te blijven doen in hun studie.

Kortom, huiswerkbegeleiding voor middelbare scholieren biedt de nodige ondersteuning en vaardigheden om een goede start te maken in hun leerproces.

Intakegesprek

Voordat een leerling start met huiswerkbegeleiding vindt vrijblijvend een intakegesprek plaats. Hierin wordt de werkwijze uitgelegd en bespreken we de leerdoelen van de leerling.

De praktijk

Voor huiswerkbegeleiding in Meppel kun je iedere schooldag terecht van 13:30 uur tot 18:00 uur. Allereerst bespreken we aan de hand van je agenda of Magister het huiswerk voor de komende tijd. We gaan samen actief met de leerstof aan de slag. Je wordt geholpen waar nodig en het geleerde wordt overhoord. Huiswerkbegeleiding vindt individueel plaats in blokuren van één of twee uur. Er is dus verder niemand anders aanwezig. Aanmelden voor huiswerkbegeleiding is per schooljaar mogelijk van september tot en met december.

Leren leren

Het doel is om jou studievaardigheden zoals structuur, plannen, organiseren en studeren aan te leren zodat je na verloop van tijd zelfstandig aan de slag kunt gaan.
Veel aandacht wordt besteed aan het leren leren. Door middel van een Power Point gaan we allereerst bepalen wat op dat moment jouw leerstrategieën zijn. Aan de hand van die uitkomsten kijken we waar je aan kunt werken. Daar maken we afspraken over en ik begeleid je waar je moeite mee hebt.
Wilt u begeleiding voor uw kind? Ga naar de contactpagina voor het aanvragen van een oriënterend gesprek of intake gesprek.