eindtoets training meppel

Verschillende eindtoetsen

Op de basisscholen in Meppel maken leerlingen in groep 8 verschillende eindtoetsen. De ene school gebruikt De Centrale Eindtoets (voorheen Cito) of de IEP toets en andere scholen gebruiken de Route 8 eindtoets. Deze toets is een spannend moment voor veel leerlingen en hun ouders. Van de uitkomst hangt veel af, want de uitslag van de eindtoets bepaalt voor een deel het schooladvies. Als ouder wil je graag dat je kind naar een middelbare school gaat die bij zijn of haar niveau past.

Training

Wireca biedt een eindtoets training aan van 5 bijeenkomsten van 1 uur waarin de verschillende onderdelen van de eindtoets worden geoefend, zoals rekenen, taal en begrijpend lezen. Ook al zijn er verschillende eindtoetsen, de leerstof is voor elke toets in principe gelijk. De training bestaat uit ondersteuning en begeleiding in het leerproces in groepjes van maximaal vijf kinderen. Er wordt rekening gehouden met de zwakke en sterke punten van de leerling. De leerling oefent het maken van de landelijke eindtoets op die onderdelen die juist voor uw kind van belang zijn. Het doel van de eindtoets training is om je kind goed voor te bereiden, zodat hij of zij vol vertrouwen de eindtoets kan maken.

In verband met de Corona-maatregelen zijn er dit jaar geen eindtoets-trainingen.