bijles basisschoolleerlingen

Bijles groep 3 t/m groep 8

Ieder kind doet zijn best op school. Toch hebben sommige kinderen op een bepaald moment moeite met bepaalde onderdelen van schoolvakken. Dat kunnen de spellingsregels zijn, begrijpend lezen, breuken en procenten of het decimaal stelsel. Soms ontstaat er een achterstand. Het is belangrijk om in dat geval tijdig gerichte hulp te bieden, omdat een achterstand altijd merkbaar blijft. Wanneer hier extra aandacht aan wordt besteed in de vorm van bijles voor basisschoolleerlingen, zal uw kind dit sneller beheersen en weer met plezier en zelfvertrouwen naar school gaan.

Begeleiding

Bij Wireca vindt de bijles voor basisschoolleerlingen altijd individueel plaats, dus een-op-een bijles gedurende 60 minuten. Er zijn op dat moment geen andere leerlingen aanwezig. Op deze manier krijgt uw kind alle aandacht. Tijdens het intakegesprek maken we samen een plan van aanpak. Wat is de hulpvraag en wat willen we bereiken? Uw kind ontvangt begeleiding op maat, gericht op uw kind, door een ervaren leerkracht. Stapje voor stapje wordt de lesstof behandeld, uitgelegd, voorgedaan en samen gedaan. Tenslotte heeft uw kind de vaardigheid om de opdrachten zelf te doen. Op deze manier kom je tot de beste resultaten. Belangrijk is dat uw kind zelfvertrouwen en plezier krijgt in het leren. Tussentijds blijven we de vorderingen evalueren. Tijdstip van begeleiding vindt altijd in overleg plaats en kan eventueel ook ’s avonds plaatsvinden.

Online oefenomgeving

Behalve de bijles is thuis oefenen heel noodzakelijk. Wanneer kinderen bepaalde vaardigheden in het rekenen of spelling nog niet geautomatiseerd hebben, krijgen zij toegang tot een persoonlijke online oefenomgeving. Voor verschillende onderdelen van het rekenen zoals splitsen, de tafels, klokkijken, herhaald vermenigvuldigen, werkwoord spelling etc. heb ik oefenmateriaal ontwikkeld. Kinderen die bijles ontvangen kunnen dus ook thuis oefenen om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen.

Welke bijles is er mogelijk?

Spelling: werkwoordspelling en de spellings-categorieën
Begrijpend lezen: het stappenplan, de vier V’s, soorten teksten, feiten of meningen, oorzaak-gevolg in de tekst, het vinden van de hoofdgedachte, signaalwoorden, informatie opzoeken en heel veel oefenen met teksten. Je krijgt tevens iedere week oefeningen mee om thuis te maken.
Rekenen: getalbegrip, breuken, procenten, delen en vermenigvuldigen en vooral voorbereiden op de cito-toetsen (afgenomen in januari en juni) die grotendeels uit verhaaltjes-sommen bestaan. We oefenen hier samen mee in de praktijk en je krijgt tevens sommen mee om thuis te oefenen.
Lezen: vanaf groep 3 oefenen met woordjes en zinnen.