bijles basisschoolleerlingen

Bijles groep 3 t/m groep 8

Ieder kind doet zijn best op school. Toch hebben sommige kinderen op een bepaald moment moeite met bepaalde onderdelen van schoolvakken. Dat kunnen de spellingsregels zijn, begrijpend lezen, breuken en procenten of het decimaal stelsel. Soms ontstaat er een achterstand. Het is belangrijk om in dat geval tijdig gerichte hulp te bieden, omdat een achterstand altijd merkbaar blijft. Wanneer hier extra aandacht aan wordt besteed in de vorm van bijles voor basisschoolleerlingen, zal uw kind dit sneller beheersen en weer met plezier en zelfvertrouwen naar school gaan.

Begeleiding

Bij Wireca vindt de bijles voor basisschoolleerlingen altijd individueel plaats, dus een-op-een bijles gedurende 45 minuten. Er zijn op dat moment geen andere leerlingen aanwezig. Op deze manier krijgt uw kind alle aandacht. Tijdens het intakegesprek maken we samen een plan van aanpak. Wat is de hulpvraag en wat willen we bereiken? Uw kind ontvangt begeleiding op maat, gericht op uw kind, door een ervaren leerkracht. Stapje voor stapje wordt de lesstof behandeld, uitgelegd, voorgedaan en samen gedaan. Tenslotte heeft uw kind de vaardigheid om de opdrachten zelf te doen. Op deze manier kom je tot de beste resultaten. Belangrijk is dat uw kind zelfvertrouwen en plezier krijgt in het leren. Tussentijds blijven we de vorderingen evalueren. Tijdstip van begeleiding vindt altijd in overleg plaats en kan eventueel ook ’s avonds of op zaterdag plaatsvinden.

Welke bijles is er mogelijk?

Spelling
Begrijpend lezen
Engels
Grammatica en ontleden
Rekenen